πως το θες / από όΛων

Χρειάζεστε ΑΚΡΙΒΑ Φάρμακα αλλά ο ΕΟΠΥΥ δεν σας τα εγκρίνει? Η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωσή μας μπορεί να σας βοηθήσει ΔΩΡΕΑΝ!

 

!

 

Φωτογραφία του χρήστη Pharma Share.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Εισαγωγή – από κοινού με τους , ανά κατηγορία πάθησης , Συλλόγους Ασθενών – Φαρμάκων Υψηλού Κόστους , τα οποία στην Ελλάδα εγκρίνονται προς χορήγηση σε εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό ασθενών

prosvasi 001

Αφορμή για την επιλογή προς υλοποίηση της πιο πάνω νέας δράσης της ΜΚΟ ‘PHARMA-Share’ αποτέλεσε το – αδιαμφισβήτητογεγονός της θέσπισης ( από τον ΕΟΠΥΥ κλπ αρμόδιους κρατικούς Φορείς ) αυστηρότατων προϋποθέσεων έγκρισης για «αποζημιούμενη χορήγηση» πλείστων όσων Φ.Υ.Κ. , τα οποία είναι απολύτως αναγκαία για την ακολουθητέα φαρμακευτική αγωγή ασθενών με βαριές παθήσεις         ( όπως , καρκινοπαθείς / ασθενείς ήπατος κ.α. ) .

Προφανώς , ο καθορισμός από την Πολιτεία τέτοιων απαγορευτικών – για τη συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών που χρειάζονται αυτά τα φάρμακα – κριτηρίων μπορεί να αποβεί ακόμα και μοιραίος για την ίδια τη ζωή τους ! Κι’ αυτό , γιατί – χωρίς καμία δόση υπερβολής εν προκειμένω – ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ από βαρύτατες νόσους , σαν τις προαναφερόμενες , αποδεδειγμένα αδυνατούν οικονομικά να καλύψουν εξ ιδίων – ακόμα και υπό τη μορφή τμηματικής συμμετοχής τους – το υψηλότατο κόστος των αναγκαιούντων σε αυτούς φαρμάκων ( ανερχόμενο , τις περισσότερες φορές , σε ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ πληρωτέα από την τσέπη τους ) . Που αυτό – με άλλα λόγια – σημαίνει ότι , όταν φτάσουν κι’ αυτοί στο «τελικό στάδιο» της αρρώστιας τους ( οπότε , τότε , το … κοινωνικό κράτος μας προβλέπει , πράγματι , δικαίωμα στη σωτηρία τους ) , δυστυχώς πλέον είναι πολύ αργά για τους περισσότερους από αυτούς …

‘ΑΥΤΟ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ’  των φαρμάκων κάθε ασθενούς

Προφανώς , ούτε ο δικός μας Φορέας – ούτε οι όποιοι επί μέρους Σύλλογοι Ασθενών είναι δυνατό να έχουμε και την ιδιότητα του «Εισαγωγέα» φαρμακευτικών σκευασμάτων . Πλην όμως , τα Μέλη μας – οι άμεσα ενδιαφερόμενοι ασθενείς , δηλ. , σε ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ – κατά κανόνα δικαιούνται να εισάγουν ονομαστικά στη Χώρα φάρμακα προοριζόμενα για ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ τους , αποκλειστικά , ΧΡΗΣΗ .

Με άλλα λόγια , τόσο ο ρόλος της ΜΚΟ ‘PHARMA-Share’ όσο και κάθε άλλου εμπλεκόμενου ανά πάθηση Συλλόγου Ασθενών , είναι εν προκειμένω καθαρά «συντονιστικός» & «καθοδηγητικός» ( προς διασφάλιση – μεταξύ άλλων – και της ορθής άσκησης του πιο πάνω δικαιώματος των εν λόγω άμεσα ενδιαφερόμενων ασθενών – «εντολέων» μας ) .

prosvasi 002

Αποτελεί ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΥΣΗ η «αυτο-εισαγωγή» ακριβών φαρμάκων ;

Μιλώντας εδώ για Φάρμακα Υψηλού Κόστους , προφανώς δεν αναφερόμαστε εν προκειμένω στην προμήθεια από το εξωτερικό των ίδιων «επώνυμων» φαρμάκων , αφού αυτά τα ίδια – ακριβώς – ΦΥΚ μικρή μόνο απόκλιση τιμής παρουσιάζουν στις πλείστες όσες ξένες Χώρες παγκοσμίως .

Με άλλα λόγια , κύριο μέλημα εμάς των συντονιστών της υπόψη εισαγωγικής διαδικασίας είναι , πρωτίστως , η επιλογή φαρμάκων πλήρως ισοδύναμων ( με τα όποια , απρόσιτα οικονομικά , επώνυμα ΦΥΚ ) και η διαπραγμάτευση με εκείνους μόνο τους αλλοδαπούς παρασκευαστές τους που – αποδεδειγμένα – καλύπτουν όλες τις αποδεκτές εγγυήσεις τέτοιας αξιοπιστίας .
Για παράδειγμα , η ίδια η αμερικανική πολυεθνική “GILEAD Sciences Inc” ( της οποίας τα φάρμακα SOVALDI & HARVONI – προς αντιμετώπιση της ηπατίτιδας C – τιμώνται στην Ελλάδα , ως πακέτο τρίμηνης θεραπείας , στο … ευτελές ποσό των 43.655,85 και 50.259,99 Ευρώ αντίστοιχα ! ) έχει επίσημα αδειοδοτήσει συγκεκριμένες ΙΝΔΙΚΕΣ φαρμακοβιομηχανίες για παραγωγή των ίδιων , ΑΚΡΙΒΩΣ , φαρμάκων της αυτών χωρίς veto στην τιμή πώλησής τους ( Για την ακρίβεια , με δυνατότητα διάθεσής τους σε ορισμένες μόνο κατηγορίες τελικών χρηστών ) . Από τη στιγμή , λοιπόν , που τα εν λόγω φάρμακα δεν φέρουν το πιο πάνω TRADE NAME που τους έχει δώσει  η GILEAD    ( παρά μόνο το LICENSING εξωτερικής παραγωγής τους ) , ο Φορέας μας μπορεί να τα εξασφαλίσει σε όποιον ενδιαφερόμενο γι’ αυτά ασθενή σε τιμή που αντιπροσωπεύει έκπτωση έως και 99 % αυτής που σημειώνουμε αμέσως πιο πάνω ( δηλ., θα μπορεί να τα αγοράσει προς 436,56 και 502,60 Ευρώ αντίστοιχα , που μεταφράζεται μόλις στο 1 % της επίσης λιανικής τιμής τους ) !

prosvasi 003

«Γιατί να μην τα αγοράσω μόνος μου μέσω INTERNET ;»

Αφ’ ενός , όσα τέτοια φάρμακα πωλούνται ONLINE ( εκτός του πολύ πιθανού κινδύνου να είναι ΠΛΑΣΤΑ στο σύνολό τους ) , το σίγουρο είναι ότι δεν θα πληρούν  τις πιο πάνω εγγυήσεις που εξασφαλίζει ο Φορέας μας ούτε θα πωλούνται στον όποιο διαδικτυακό αγοραστή τους ύστερα μόνο από εξατομικευμένα αποδεκτή συνταγογράφηση , την οποία διεκπεραιώνει έγκυρα η ΜΚΟ ‘PHARMA-Share’ κατά τα προαναφερόμενα στην οικεία επ’ αυτού ενότητα του παρόντος .

Αφ’ ετέρου , προκειμένου για online αγοραστές με έδρα την ΕΛΛΑΔΑ , ο εν λόγω τρόπος προμήθειας φαρμάκων θεωρείται – σύμφωνα με πρόσφατες , ιδίως , τροποποιήσεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας – ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ( με άμεσο κίνδυνο , επομένως , να κατασχεθούν από το όποιο εμπλεκόμενο ημεδαπό Τελωνείο τα – μέσω INTERNET – αγορασθέντα φάρμακα , καθώς επίσης με κίνδυνο  και άλλων νομικών παρενεργειών για τον παραγγελέα αυτών ασθενή).

prosvasi 004

Διαδικασία σύμπραξης του Φορέα μας με οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο εν προκειμένω Σύλλογο Ασθενών

Ως 1o στάδιο υλοποίησης του παρόντος Προγράμματος της ΜΚΟ ‘PHARMA-Share’ καθορίσαμε την ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΠΑΦΗ με κάθε δυνητικά ενδιαφερόμενη εγχώρια Ένωση Ασθενών ( αντί , δηλ. , να απευθυνθούμε στους όποιους – αδιακρίτως – ασθενείς ατομικά , παρακάμπτοντας εξ αρχής τους εν λειτουργία αναγνωρισμένους Συλλόγους τους ) , προκειμένου να διερευνήσουμε τη δυνατότητα ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ δράσης προς αντιμετώπιση του σοβαρότατου προβλήματος ( επιπέδου «ζωής ή θανάτου» ) που μνημονεύουμε πιο πάνω με εντελώς συνοπτικό τρόπο .

Εννοείται , εφόσον κάθε φορά καταλήγουμε σε τέτοια συμφωνία με κάποιαν από τις – ανά πάθηση συγκροτημένες – ελληνικές Ενώσεις , θα αναρτούμε στην παρούσα ιστοσελίδα μας κάθε τέτοιο ειδικό υπο-πρόγραμμα με όλες τις επ’ αυτού  απαραίτητες λεπτομέρειες , για την περίπτωση ΔΩΡΕΑΝ εξυπηρέτησης και των όποιων «ανέντακτων σωματειακά» ασθενών που τυχόν ενδιαφέρονται κι’ αυτοί για την επίλυση και του δικού τους σχετικού προβλήματος .  

Μάθε Περισσότερα: www.pharma-share.org

Φωτογραφία του χρήστη Pharma Share.
Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s